฿ 180590.00 บาท Sasithorn
฿ 800.00 บาท Pakpao
฿ 2000.00 บาท Ubon
฿ 12000.00 บาท Sukhon
฿ 305000.00 บาท Sakcha
฿ 3100.00 บาท Lawan
฿ 96800.00 บาท Sakchai
฿ 578000.00 บาท Bunnag
฿ 820.00 บาท Siriporn
฿ 21000.00 บาท Kanya