แผนการลงทุน

Cobra

 • รับกลับ 10บาท
 • ทุก ชั่วโมง
 • สำหรับ 150 ชั่วโมง
 • รวม 1500บาท + เงินทุน
฿1000
ลงทุนตอนนี้

Elephant

 • รับกลับ 1.1บาท
 • ทุก วัน
 • สำหรับ 50 วัน
 • รวม 55บาท + เงินทุน
฿500 - ฿700
ลงทุนตอนนี้

Crown

 • รับกลับ 3.5%
 • ทุก ชั่วโมง
 • สำหรับ ตลอดไป
 • รายได้ตลอดไป
฿200 - ฿5000
ลงทุนตอนนี้

Silver

 • รับกลับ 5%
 • ทุก วัน
 • สำหรับ 25 วัน
 • รวม 125%
฿500
ลงทุนตอนนี้

Black Horse

 • รับกลับ 5%
 • ทุก สัปดาห์
 • สำหรับ 40 สัปดาห์
 • รวม 200%
฿500 - ฿5000
ลงทุนตอนนี้

Life Time

 • รับกลับ 0.2%
 • ทุก วัน
 • สำหรับ ตลอดไป
 • รายได้ตลอดไป
฿100 - ฿200
ลงทุนตอนนี้

Gold

 • รับกลับ 2บาท
 • ทุก สัปดาห์
 • สำหรับ 1 สัปดาห์
 • รวม 2บาท + เงินทุน
฿200
ลงทุนตอนนี้

Platinum

 • รับกลับ 6บาท
 • ทุก วัน
 • สำหรับ 1 วัน
 • รวม 6บาท + เงินทุน
฿100 - ฿3000
ลงทุนตอนนี้

Slivesto

 • รับกลับ 6%
 • ทุก สัปดาห์
 • สำหรับ 5 สัปดาห์
 • รวม 30% + เงินทุน
฿200
ลงทุนตอนนี้

test1

 • รับกลับ 20%
 • ทุก ชั่วโมง
 • สำหรับ 3 ชั่วโมง
 • รวม 60% + เงินทุน
฿100 - ฿1000
ลงทุนตอนนี้

test2

 • รับกลับ 20%
 • ทุก ชั่วโมง
 • สำหรับ ตลอดไป
 • รายได้ตลอดไป
฿100 - ฿1000
ลงทุนตอนนี้